پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی

توسعه‌ی سامانه‌های پرداخت خرد در بانک‌ها، اهمیت بسیاری دارد. از سوی دیگر، تدارک ابزارهای الکترونیک نیز می‌تواند از یک سو منجر به جذب مشتریان جدید شده و از سوی دیگر، از سوی دیگر، گردش مالی خرد در بانک ها موقعیت رقابتی آنها را تثبیت می کند. در بین مزایای دیگری که در کیف‌های پول الکترونیک وجود دارد، درآمد حاصل از صدور، شارژ و انجام تراکنش‌های خرید از طریق آن را می‌توان در نظر گرفت. در پرداخت الکترونیک، دارنده‌ی کارت اعتباری که این کارت را از شعب بانک‌ها درخواست نموده و آن را از طریق دستگاه‌های خودپرداز و یا سایر پایانه‌های فروشگاهی (POS) شارژ نموده است می‌تواند از این کارت به عنوان ابزار پرداخت خرد استفاده نماید؛ بهترین مثال از استفاده از این کارت، پرداخت قبوض و یا هزینه‌های حمل و نقل عمومی مانند مترو، تاکسی و اتوبوس می‌باشد.